کادر آموزشگاه


مهدی قاسمی

مدیریت

info@aflzaban.ir

فاطمه قمیشی

مدرس زبان

f-g@aflzaban.ir

کارن یوسفی

معاون آموزشی

karenyousefi@yahoo.com

سمیه سفرچی

مدرس زبان

s-s@aflzaban.ir